• تعرفه نگهداری کالا در سردخانه در سال 93 تعداد بازدید : 1786

 •  

   

  تصویر اصلی ابلاغیه مربوط به تعرفه های نگهداری سال 93

   

  تصویر شماره 1

  تعرفه نگهداری کالا در سردخانه برای سال 1394,تعرفه نگهداری کالا در سردخانه,تعرفه کرایه سردخانه,تعرفه اجاره سردخانه,,هزینه اجاره سردخانه,هزینه کرایه سردخانه,نرخ اجاره سردخانه,نرخ کرایه سردخانه,

   

  تصویر شماره 2

  تعرفه نگهداری کالا در سردخانه برای سال 1394,تعرفه نگهداری کالا در سردخانه,تعرفه کرایه سردخانه,تعرفه اجاره سردخانه,,هزینه اجاره سردخانه,هزینه کرایه سردخانه,نرخ اجاره سردخانه,نرخ کرایه سردخانه,

   

  تصویر شماره 3

  تعرفه نگهداری کالا در سردخانه برای سال 1394,تعرفه نگهداری کالا در سردخانه,تعرفه کرایه سردخانه,تعرفه اجاره سردخانه,,هزینه اجاره سردخانه,هزینه کرایه سردخانه

   

   

  • تعرفه نگهداری کالا در سردخانه