تعرفه نگهداری کالا در سردخانه
 • تعرفه نگهداری کالا در سردخانه سال ۹۷
 • تعرفه نگهداری کالا در سردخانه برای سال ۹۷ طبق سالهای گذشته در اذر ماه از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به شرح ذیل اعلام گردید افزایش 6 درصدی تعرفه ها از نکات این تعرفه های جدید است . تصویر اصل بخشنامه را در داخل صفحه مشاهده نمایید .
  • مدیر سایت
  • تعرفه نگهداری کالا در سردخانه      1397/02/22
 • تعرفه نگهداری کالا در سردخانه در سال 94
 • تعرفه نگهداری کالا در سردخانه در سال 94 با افزایش 9% نسبت سال 93 اعلام شد. بر طبق این تعرفه ها که مشخصا قید شده که نسبت به سال گذشته 9% افزایش قیمت را نشان میدهد ، قیمت عمل آوری موز قید نشده و همینطور ذکر شده است که مبلغ مورد تایید برای قراردادهای حجمی حداکثر 1557 ریال می باشد! متن کامل را در این پست بخوانید
  • مدیر سایت
  • تعرفه نگهداری کالا در سردخانه      1394/07/25